Salta al contigut

Avís legal

Avís i informació legal i la seva acceptació

El present avís i informació legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei de les pàgines d'Internet "www.costaisa.com" que COSTAISA, SA (d'ara endavant, "Costaisa") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Costaisa té el seu domicili social al carrer Euterpe, 11, 08017, Barcelona, Espanya, amb CIF ES-A-08.224.826 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 6268, foli 103, Tom 06554, Llibre 05837, Inscripció 23.

La utilització d'aquestes pàgines d'Internet implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Costaisa en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar les pàgines, ja que aquestes poden patir modificacions.

Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per Costaisa que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

Documents continguts a Costaisa

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es troben ubicats a la pàgina web de Costaisa amb URL www.costaisa.com, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Costaisa. Costaisa i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respondran quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat -en supòsits tals com errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d'aquests documents faci el usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l'ús dels mateixos. Costaisa no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.

Drets de propietat intelectual i industrial

Costaisa és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web amb URL www.costaisa.com. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements continguts en la pàgina web de Costaisa. Tot això amb excepció dels drets que no són propietat de Costaisa i que pertanyen als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l'usuari de la informació continguda en la pàgina web de Costaisa, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la pàgina web de Costaisa per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de Costaisa. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Costaisa proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet per poder ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de Costaisa, de manera que Costaisa no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, Costaisa no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als que proporciona accés.

Privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Amb la finalitat d'oferir els nostres millors serveis en el manteniment i gestió de la relació contractual que ens uneix, les dades personals que vostè ens proporcioni seran incorporades a un fitxer automatitzat, creat per Costaisa i del qual aquest serà responsable. Als efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99, de 13 de desembre), Costaisa es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les. Igualment, Costaisa adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l'estat de la tecnologia.

Així mateix, l'usuari dóna el seu consentiment perquè Costaisa cedeixi les seves dades a empreses del grup al qual pertany, així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat de la millor prestació del servei, radicades a Espanya i/o l'estranger, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades de caràcter personal. En cap cas les dades seran cedides a altres entitats.

Se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recollides, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida al Departament de Màrqueting i Comunicació de Costaisa, Euterpe, 11. 08017 Barcelona.

Quan Costaisa rebi informació sobre la seva sessió o sobre vostè, podrà utilitzar-la per a la investigació o per millorar el nostre lloc i els serveis que li oferim. Li preguntarem si vol que utilitzem aquesta informació perquè Costaisa i els nostres socis prossegueixin els contactes amb vostè per correu electrònic o altres mitjans, per exemple, per enviar-li nova informació sobre productes o la notificació d'ofertes especials.

Encara que les adreces IP (les adreces a Internet d'un ordinador) es troben classificades per efectuar el seguiment de la sessió de l'usuari, aquest roman anònim, de tal manera que no vinculem la seva adreça IP amb res que pugui resultar personalment identificable amb vostè.

Limitació de responsabilitat

En cap cas Costaisa, els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina seran responsables per danys de qualsevol tipus (inclosos, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol d'aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys.

Si la utilització per l'usuari dels materials o informació d'aquesta pàgina comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari serà responsable d'aquests costos. La normativa aplicable podria no permetre l'exclusió o limitació de responsabilitat per danys directes o indirectes, en aquest cas l'anterior limitació podria no aplicar a l'usuari.

Informació sobre les cookies d'aquest web

Costaisa empra les cookies per analitzar la navegació dels usuaris; en particular, utilitzem cookies d'anàlisi (Google Analytics) que permeten realitzar estadístiques de l'ús que se li dóna a la web i ens permeten recollir dades sobre els continguts més consultats, fet que ens permet aplicar millores en la web.

Aquesta aplicació no recull dades personals dels usuaris, sinó informació sobre el nombre de visites d'un usuari a la pàgina, idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Aquestes cookies no representen un risc per a l'usuari però existeix la possibilitat que aquest les desactivi. Oferim enllaç per a cada tipus de navegador: