Salta al contigut

DataConnect compleix amb la nova normativa de registre del CMBD Sociosanitari

Médico con tabletEl Servei Català de la Salut (CatSalut) va publicar recentment la nova normativa de codificació de procediments de cures pal·liatives per al seu registre en el Conjunt Mínim Bàsic de Dades de recursos sociosanitaris (CMBD-RSS).

DataConnect, la solució desenvolupada per Costaisa per a la codificació i enviament de dades assistencials i de gestió d'obligada notificació a tercers, està preparada per a aquests nous requeriments del CatSalut. Permet, a més, registrar variables RUG del pacient i el d'hospital de dia també es codifica amb un model de variables similar al d'aguts.

La solució també permet el reporting de CMBD, malalties de notificació obligatòria, dades de facturació a entitats asseguradores o llistes d'espera, entre uns altres.

CMBD Sociosanitari
El CMBD-RSS permet el registre sistemàtic de la morbiditat atesa i de l'activitat assistencial de la xarxa sociosanitària de Catalunya, i és una eina imprescindible per a la gestió dels centres, la millora de la qualitat assistencial, l'adequació de l'atenció i la definició de la cartera de serveis.

Forma part del sistema CMBD que CatSalut va engegar en 2003 per relacionar entre si les diferents fonts de dades de l'activitat dels hospitals d'aguts, de la xarxa de salut mental i dels recursos sociosanitaris.

En el cas del CMBD-RSS, es recull informació relativa a l'activitat assistencial que es produeix en els recursos sociosanitaris de Catalunya (hospitalització, atenció domiciliària i atenció ambulatòria) com, per exemple, operacions del sistema nerviós, musculoesquelètic i integumentari, o de l'aparell respiratori, cardiovascular, digestiu i urinari.