Salta al contigut

Costaisa assisteix a la presentació de l'estudi Homecare sobre el futur de la tecnologia en atenció domiciliària

Estudio HomecareLa Fundación Tecnología y Salud pertanyent a la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria ("Fenin"), juntament amb la Fundación Edad y Vida, han presentat l'informe "Model de futur: tecnologia domiciliària per al suport de l'atenció social i sanitària" sobre la importància de la tecnologia sanitària per al suport de l'atenció social i sanitària en l'àmbit domiciliari.

L'informe ha posat de manifest l'augment de la longevitat i la dependència, juntament amb la demanda generalitzada de poder romandre en el domicili el major temps possible. L'envelliment de la població i l'increment del nombre de persones amb perfil pluripatològic, han impulsat un canvi en el model assistencial en els últims anys, on la tecnologia ha accelerat el procés de normalització de la salut digital com a complement a l'atenció sanitària tradicional. Costaisa té un especial interès en la disciplina ja que disposa d'una àmplia trajectòria en projectes d'atenció remota en les seves diferents modalitats: teleconsulta, videoconsulta, telemonitorització, seguiment, assistència virtual, etc.

Fenin representa a més del 80% del sector de la tecnologia de la salut en el mercat espanyol, que genera 25.500 llocs de treball i 7.800 milions de facturació. Fundada en 1977, Fenin va néixer amb la missió d'agrupar les empreses espanyoles d'aquest sector, coordinar i defensar els seus interessos generals i ostentar la seva representació davant les autoritats autonòmiques, nacionals i europees.