Salta al contigut

COSTAISA consolida l'acreditació CMMI

CMMI
 
Costaisa ha culminat amb èxit el procés d'avaluació de la seva metodologia de desenvolupament de programari, obtenint el Nivell 2 de maduresa de Capability Maturity Model integration (CMMI) atorgada pel Software Engineering Institute (SEI).
 
El CMMI en enginyeria de programari i el desenvolupament organitzatiu proporciona a les organitzacions els elements essencials per a la millora de processos d'una manera eficaç.
 
Costaisa, com a empresa de solucions tecnològiques, fa anys que té implantada una metodologia de desenvolupament de programari enfocada cap a la millora contínua. En la voluntat d'estar a l'avantguarda mundial en temes de desenvolupament de programari i metodologia, a mitjans de 2011 es constitueix un equip de millora per treballar amb l'objectiu d'obtenir l'acreditació CMMI.
 
L'equip de millora encarregat d'aquest projecte és multidisciplinari i integra diferents perfils professionals així com diverses divisions implicades en el desenvolupament de programari (Divisió de Desenvolupament, Departament de Metodologia i Qualitat). Aquest equip ha sigut l'encarregat de revisar, optimitzar i adaptar els procediments interns ja existents als requeriments exigits per la certificació.
 
Fruit d'un treball de rigor i qualitat, aquest mes de març de 2012, la divisió de Desenvolupament de Programari de Costaisa ha aconseguit l'acreditació després d'un complex procés dut a terme per un leader appraisal de Tecnalia, qui, finalitzades les preceptives avaluacions de revisió documental i després de ratificar mitjançant entrevistes les evidències objectives recollides, ha atorgat l'acreditació CMMI 2 segons el model CMMI - DEV 1.3 staged, pertanyent al SEI Appraisal Program.
 
Aquest projecte ha estat parcialment finançat pel Ministeri de Turisme i Comerç per la via del Pla Avança.
 
El Model CMMI - DEV v1.3 nivell 2 defineix un conjunt de millors pràctiques i cobreix el cicle de vida del producte, des de la concepció fins al seu lliurament. Aquesta acreditació atorga per tant a la companyia un nivell mesurable de qualitat en l'enginyeria del programari reconegut internacionalment, i fa entrar a Costaisa en el reduït grup d'empreses que a Espanya posseeixen una acreditació CMMI.