Salta al contigut

Costaisa culmina amb èxit la migració del nou mòdul de CMBD d'Urgències del CatSalut

Pantalla de DataConnectCoincidint amb la posada en marxa del nou mòdul del Conjunt Mínim Bàsic de Dades d'Urgències (CMBD-UR) per part del CatSalut, Costaisa ha culminat la migració de la seva solució d'integració d'informació assistencial, DataConnect, per a donar compliment als nous requeriments de l'Administració sanitària.

DataConnect disposa en l'actualitat d'una important base instal·lada en el territori de Catalunya, fet que feia suposar un important impacte en aquesta nova versió del CMBD-UR. L'actualització ha estat un èxit i tots els centres que utilitzen la nostra plataforma han pogut començar a comunicar els registres a CatSalut segons els terminis establerts.

El CMBD és un registre poblacional que recull informació sobre l'activitat realitzada en els centres sanitaris de Catalunya, i s'elabora a partir de la informació facilitada per tota la seva xarxa assistencial.

Costaisa va desenvolupar DataConnect fa set anys per a donar cobertura a aquesta necessitat d'enviar dades de notificació obligatòria a Administració Pública i asseguradores: Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD), Urgències, Hospitalització (AH), Atenció Especialitzada i Ambulatòria (AEA), Sociosanitari, Hospital de Dia, PADES, Atenció Primària, Registre de Llistes d'Espera (Quirúrgiques, Consultes Externes i Proves Diagnòstiques), Derivacions de Llistes d'Espera, Registre de Artroplàsties de Catalunya (RACAT) i el Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PIUC).