Salta al contigut

Costaisa signa acord de distribució internacional amb Listplus

Acuerdo ListPlus

Costaisa ha signat un acord amb Listplus per a la comercialització internacional i en exclusiva per al sector salut, d'ScoM, la seva plataforma de gestió de la qualitat i l'acreditació, conforme a normativa i estàndards precarregats en el sistema.

La solució suporta múltiples estàndards d'acreditació i gestió de la qualitat (Joint ComissionISO, etc.), normativa legal i reglaments tècnics de cada país. A més, permet suport i seguiment de qualsevol política de control intern o extern a la qual l'organització s'adscrigui.

Facilita l'ingrés de dades, permet visualitzar l'estat d'avanç i compliment de la norma, i el corresponent maneig de documentació associada. Listplus ofereix els següents mòduls funcionals:

  • Gestor de compliment: monitorització de cada estàndard, gestió d'evidències i alertes en cas de desviació
  • Gestor documental: emmagatzematge segur, amb perfils d'accés, gestió de la traçabilitat, control de versions i vigència de continguts
  • Gestor d'indicadors: monitoreig d'indicadors i gestió de quadres de comandament
  • Gestor de processos: gestió de workflow segons regles de negoci i generació d'alertes
  • Gestor de formularis: disseny de formularis de càrrega de dades, multidispositiu

Listplus està implantat en més de 25 centres de salut de Xile, en particular, la Clínica Alemana de Santiago i Clínica Las Condes, que es consideren entre les tres millors clíniques de Latam.