Salta al contigut

Costaisa guanya un estratègic projecte de telemedicina a França

TelemedicinaCostaisa serà responsable de dissenyar i implementar un servei de teleconsulta, valoració a distància i teleasistencia en geriatria per a la xarxa de dos hospitals i trenta residències, a la regió sanitària de l'àrea metropolitana de París (Île-de-France). El projecte inclou el desenvolupament de la plataforma de telemedicina, la provisió de l'equipament necessari i el seu desplegament al territori.

La solució integrarà agenda, videoconferència, dades clíniques procedents de dispositius mèdics connectats, imatges i HCE. Els serveis de telemedicina concernents al projecte són els serveis de teleconsulta (ortopèdia, dermatologia, neurologia i ferides i embenatges), valoració a distància (hematologia i medicina general) i teleasistencia, amb previsió de creixement futur a mesura que nous centres sol·licitin afegir-se al sistema.

La solució Télégéria IF s'allotjarà en un data center situat a França homologat per a la custòdia de dades mèdiques, i s'integrarà al portal de professionals sanitaris de l'Espai Sanitari Digital Regional (ENRS), que està cridat a convertir-se en el principal punt d'accés a les aplicacions regionals de Île-de-France.

Costaisa lidera un consorci d'empreses format, a més, per CGI i Parsys, que executaran el projecte finançat per l'Agència Regional de Salut de Île-de-France (ARSIF), organisme públic responsable de posar en pràctica la política sanitària a la regió.

La regió sanitària de Île-de-France, a més de ser la regió més poblada de França, és una de les regions amb major renda per càpita del món. Globalment és rica però molt desigual: la densitat de metges generalistes i l'oferta hospitalària presenta grans disparitats territorials, i l'oferta mèdic-social és insuficient en el centre de la regió.

La solució proposada ajudarà a reduir aquestes desigualtats, millorarà la qualitat de vida dels pacients i reduirà costos en evitar la necessitat de transport.