Salta al contigut

Costaisa implanta la facturació electrònica de proveïdors en el Consorci Sanitari del Maresme

Hospital de Mataró CSdMEl Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) ha confiat a Costaisa el desenvolupament, la implantació i el suport d'una solució per a la digitalització, custòdia, recepció i aprovació de la facturació electrònica dels seus proveïdors, integrada amb els seus sistemes SAP ERPDes de la seva engegada al novembre de 2015, ja han estat gestionades electrònicament més de 8.000 factures.

El projecte inicialment va sorgir fruit de la necessitat de donar compliment a la llei 25/2013 que regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques però el CSdM va decidir convertir-ho en punta de llança per escometre la transformació tecnològica dels processos de facturació, digitalitzant tot el procés, independentment del format (electrònic, mail, PDF o paper) i la naturalesa de la factura, des de la recepció electrònica, la digitalització certificada de factures en paper, mitjançant un escaneig intel·ligent de les mateixes i la seva custòdia, fins a la implementació del circuit d'aprovació de les mateixes.

L'engegada d'aquest projecte ha estat molt positiva, ja que amb un volum de 20.000 factures de proveïdors a l'any, bàsicament en format paper i comptabilització manual, s'ha passat a una comptabilització prèvia i directa de les factures, disminuint els temps dels processos de gestió i validació, a més d'un important estalvi de paper i reducció d'errors, la qual cosa permet la reassignació de funcions de l'equip administratiu a tasques de major valor afegit.

Sapasfact: facturació electrònica
Costaisa ha comptat amb la col·laboració de la seva filial Sapas, partner de SAP i Saperion, per a la implantació i engegada del projecte, basat en Sapasfact, la seva solució Enterprise Content Management (ECM) que cobreix la digitalització, custòdia i recepció de la facturació electrònica i la connectivitat amb la plataforma Gefact, de la Generalitat de Catalunya. A més, inclou els processos de captura, emmagatzematge, arxiu, distribució, validació i comptabilització, integrats bidireccionalment amb els sistemes economicofinancers de SAP.

Basada en Saperion, permet abaratir els costos de gestió de la documentació associada (processament i emmagatzematge físic i ecològic), i garanteix la traçabilitat i la gestió legal de la documentació en tot el cicle de vida del document. A més, integra Kofax Capture i KTM per a la captura ‘intel·ligent i automatitzada', el reconeixement i l'extracció de dades, EdasFacturas per a la digitalització certificada i el gestor de workflows de Saperion per a l'aprovació i comptabilització en SAP.

Tant Saperion com Kofax/KTM són productes de Lexmark Enterprise Software, antigament Perceptive Software, que segons l'últim Gartner Magic Quadrant d'ECM està qualificada com a líder mundial en la categoria.