Salta al contigut

Costaisa renova el seu certificat de gestió de projectes de desenvolupament de programari amb el CMMI

PlanificaciónCostaisa ha renovat el seu certificat de nivell 2 de maduresa que atorga el CMMI Institute i que garanteix la gestió dels projectes de desenvolupament de programari, tant per a nous desenvolupaments com l'evolució del producte Chaman d'història clínica electrònica.

Aquest certificat es va obtenir per primera vegada al març de 2012 per part de la Divisió d'Estudis de Costaisa, i la seva renovació havia de realitzar-se ara, al cap de tres anys. Durant aquest mes d'abril s'ha dut a terme l'avaluació del nostre nivell de maduresa sobre una selecció de projectes que les seves característiques s'ajustaven a les quals havien d'avaluar-se i s'ha aconseguit superar les sis fases de procés amb total solvència, sense aspectes que poguessin considerar-se una feblesa dels processos de gestió.

En opinió d'Albert Escofet, Director de la Divisió d'Estudis, "aquesta renovació ha de permetre avançar en el nostre procés de millora contínua en els aspectes de gestió dels projectes que es desenvolupen, i també ens anima a intentar la consecució del nivell 3 que certifica que els processos a més de "Gestionats" estan "Definits", segons estipula el CMMI.