Salta al contigut

El SESPA implanta Docentis per al seguiment de la seva formació especialitzada

SESPA logoCostaisa ha estat adjudicatària de la implantació de la plataforma de seguiment de la formació sanitària especialitzada del Servei de Salut del Principat d'Astúries (SESPA), que està previst oferir servei a un mínim de 1.125 usuaris, dels quals aproximadament uns 750 són residents, 350 tutors, 25 Caps d'Estudi, personal de suport tècnic i administratiu, col·laboradors docents i personal de la Conselleria de Salut. El SESPA gestiona 7 hospitals públics, 6 concertats, 78 centres de salut i compta amb una plantilla pròxima als 13.000 treballadors.

El programa de formació especialitzada a Espanya està fortament regulat i defineix multitud de factors de seguiment i supervisió que provoquen una gran quantitat de tasques i la burocratització d'aquests processos, al que s'uneix que el SESPA es venien utilitzant sistemes tradicionals per al registre i seguiment de tota l'activitat docent.

És per això que el SESPA ha decidit optar per Docentis, l'única solució de mercat que cobreix amb els requeriments exigits per l'Administració per a donar cobertura al registre, seguiment i avaluació de l'activitat docent, assistencial i investigadora dels residents en la seva formació sanitària especialitzada. El Comitè d'Experts encarregat de la valoració de candidatures i que finalment va optar per la solució de Costaisa, ha destacat l'altíssim grau de cobertura de la solució presentada respecte als requeriments plantejats en la licitació.

Desenvolupada per Costaisa, una companyia amb més de 50 anys de trajectòria en l'àmbit de les solucions IT per al sector salut, Docentis permet disposar d'un entorn col·laboratiu i online, on gestors, tutors i residents, poden centralitzar tota la seva operativa diària, recollir tota la documentació que es va generant i també avaluar als participants. Tot això en una plataforma web contínuament actualitzada amb els últims requeriments tècnic-legals que l'Administració sol·licita.

Docentis acumula més de set anys de desenvolupament i és una solució madura i plenament operativa. Actualment es troba instal·lada en diversos centres de referència com l'Hospital Clínic de Barcelona (cocreador de la solució), l'Hospital Universitari de Móstoles, el Consorci Sanitari Integral, l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Parc Sanitari Sant Joan de Déu o la Clínica Universitat de Navarra, donant suport a la gestió de més de 1.500 residents i tutors. Una xifra que es veurà substancialment ampliada quan s'incorporin els residents de l'Hospital Clínic Universitari de Santiago, Fundació Althaia i Parc Taulí de Sabadell, centres en plena fase d'implantació.

Marc regulador

A Espanya, la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries regula el nostre sistema de formació d'especialistes i estipula que els residents han de desenvolupar de forma programada i tutelada les activitats previstes en el programa docent, havent de figurar les mateixes en el Llibre del Resident que serà objecte d'avaluació. El Reial decret 183/2008 desenvolupa el seu desplegament, establint l'obligatorietat de realitzar avaluacions formatives, anuals i finals, i disposar d'un Llibre de Resident on es registra tota l'activitat assistencial, docent i investigadora.

Els documents utilitzats hauran de respectar, a més, els criteris establerts segons la Resolució de 21 de març de 2018 de la Direcció General d'Ordenació Professional, per la qual s'aproven les directrius bàsiques que han de contenir els documents acreditatius de les avaluacions dels especialistes de formació.