Salta al contigut

Farmàcia Hospitalària de Balears és convidada a presentar Naveta en Inforsalud

Dr. Gabriel Mercadal en la presentación de naveta en Inforsalud 2022L'associació de Farmàcia Hospitalària d'Illes Balears (FARUPEIB) ha estat convidada per la Societat Espanyola d'Informàtica de la Salut (SEIS) per a presentar la seva iniciativa de telefarmacia, coneguda com a Naveta. El seu President, el Dr. Gabriel Mercadal és també Adjunt al Servei de Farmàcia de l'Hospital Mateu Orfila de Menorca, i ha presentat "Naveta: seguiment telemàtic de pacients associat a PROMs".

Cada patologia té associats processos específics d'atenció, que cobreixen un ampli espectre de procediments amb recursos associats (intervencions, proves, visites, tractaments, protocols, formularis, continguts divulgatius, escales de valoració, entre altres), que són generadors d'una immensa quantitat de dades. I en molts casos en temps real.

Amb capacitats i recursos assistencials limitats, cada organització i cada professional dissenyen el seu millor programa assistencial, centrat en el pacient, que sigui cost efectiu i amb una mirada atenta a les millors pràctiques en el seu entorn, per a intentar obtenir els millors resultats.

Naveta fa operativa aquesta visió de l'atenció i permet establir automatismes per a agilitar processos així com establir un canal directe amb el pacient per a realitzar seguiment, resoldre dubtes, educar-ho en la seva patologia i tractament, o promoure hàbits saludables, entre altres. Naveta dona veu als pacients perquè siguin protagonistes del model d'atenció, determinin les seves prioritats i exerceixin un paper actiu en el tractament de la seva malaltia.

Ofereix un canal senzill d'interacció que permet adequar l'experiència assistencial amb flexibilitat, en funció del perfil de cada pacient. Aquesta flexibilitat és clau per a garantir l'adherència dels pacients als programes pautats i per a modular els programes assistencials "en calent", davant possibles canvis en els resultats observats.

Naveta vol constituir també una comunitat de professionals sanitaris (mèdics, infermeres, farmacèutics o psicòlegs, entre altres) al costat de professionals vinculats a les tecnologies ehealth, amb l'objectiu de promoure i avaluar l'impacte de l'ús de protocols d'atenció, i generar models d'excel·lència assistencial.

Costaisa és el partner tecnològic encarregat de proveir la plataforma d'interacció Phemium i d'evolucionar la comunitat.