Salta al contigut

Nefrolab: Gestió del Servei de Nefrologia

Nefrolab és una solució modular de gestió dels processos implicats en el Servei de Nefrologia de qualsevol centre hospitalari.

Permet realitzar el seguiment del curs clínic del pacient renal en totes les seves fases:

  • Episodis aguts i Nefrologia Clínica
  • Hemodiàlisi
  • Diàlisi peritoneal
  • Llista d'espera de trasplantament renal
  • Seguiment de trasplantament

Respon tant a les necessitats dels professionals clínics i administratius com a les dels sistemes d'informació del centre i ofereix suport a les demandes de comunicació que requereixen les societats científiques i altres organismes externs.

A més, dota als professionals (metges, infermeria i administració) d'eines per a la gestió de l'operativa del servei:

  • Sala de diàlisi
  • Selecció de candidats de trasplantament
  • Extracció d'informes operatius
  • Gestió de torns

Resum

Última versió:
V2.2.1 - 06/10/2015
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ Nefrolab ]