Salta al contigut

Nou projecte per a la gestió i administració de les dependències d'Asepeyo

 

Logo Asepeyo
S'ha implantat amb èxit el nou producte GADA (Gestió i Administració de les Dependències d'Asepeyo) que permet la gestió integrada i centralitzada de totes les dependències de l'organització.
 

El projecte va ser adjudicat a COSTAISA en concurs públic a la fi del 2012 i es tracta d'una solució de facility management completa que permetrà un salt substancial en la gestió de les delegacions i dependències en què es divideix l'organització.

El nou aplicatiu consta d'un mòdul que permet definir tota la informació necessària referent a la dependència en la seva globalitat, detallant tant dades identificatives, de contacte, geogràfiques, organitzatives i logístiques, com a tècniques i d'infraestructura, que a més permet annexar tota la documentació que es consideri rellevant.