Salta al contigut

Silverlabnet: gestió de laboratori

InvestigadorSilverlabnet és un Laboratory Information System (LIS) que permet gestionar l'activitat de qualsevol tipus de laboratori: Hematologia, Hemostasia, Bioquímica, RIA, EIA, Microbiologia, Immunologia, Anatomia Patològica, Teràpia d'Anticoagulants TAO, Teràpia de Metadona, etc.

Ofereix totes els prestacions de la rutina diària dels laboratoris i a més la capacitat de gestió de l'activitat assistencial, facturació, gestió de la qualitat, traçabilitat de la informació i seguiment de l'activitat de totes les fases analítiques, integracions amb laboratoris externs i amb sistemes centrals.

Disposa d'un portal web per al registre de peticions, impressió d'informes i explotació de resultats, i està adaptat tecnològicament als estàndards del mercat, tant a nivell d'anàlisi i d'aplicació informàtica, com de la base tecnològica que li dóna suport.

Incorpora l'escalabilitat i parametrització necessàries per adaptar qualsevol tipus de procés analític en totes les seves fases de processament, i ha estat desenvolupat en una plataforma oberta capaç d'adaptar-se als requeriments actuals i futurs en entorns exigents en prestacions i funcionalitats.

Pot configurar-se per a escenaris regionals que comparteixin la mateixa informació: múltiples hospitals, consultes externes especialitzades i centres de salut d'atenció primària. A més, contempla la gestió multilaboratori, multiidioma i multicentre, amb el que és possible configurar diferents escenaris, comportaments o processos per a cadascuna de les seccions o laboratoris d'un mateix client.

Característiques

  • Base de dades comuna per a Hematologia, Hemostasia, Bioquímica, Microbiologia, RIA, EIA, Immunologia, etc.
  • Programa orientat al pacient i historial analític
  • Connexió amb qualsevol analitzador del mercat
  • Historial analític en totes les tasques
  • Validacions tècniques i facultatives independents
  • Validació automàtica segons marges de validació propis: Delta Check i algorismes
  • Emissió de fulles d'extracció i llistes de treball per a sembres de bacteriologia
  • Rutes de mostres configurables i seroteca
  • Traçabilitat completa de canvis i esdeveniments per data, estació de treball, usuari, acció, tasca, etc.

Resum

Última versió:
V1.97.2 - 01/03/2017
Més informació:
[ Contacta'ns ]