Salta al contigut

Suse inclou com best practice el model d'implantació dels seus productes en Asepeyo

Portada de caso de éxito SUSE AsepeyoSUSE, la companyia més veterana en el desenvolupament del Linux empresarial, ha reconegut el treball realitzat per Costaisa en la migració d'Asepeyo a una arquitectura basada en contenidors, que permet accelerar el lliurament d'aplicacions noves i actualitzades, així com millorar l'estabilitat i disponibilitat dels serveis digitals.

Asepeyo disposa d'una sofisticat sistema d'informació corporatiu que compleix amb els més estrictes estàndards de seguretat, consistència i disponibilitat, per a garantir la seva capacitat de servei. Presta assistència sanitària i tramita les prestacions per accidents de treball i malalties professionals en col·laboració amb el sistema de Seguretat Social d'Espanya, donant cobertura a més de 2,2 milions de treballadors emprats per més de 267.000 empreses.

En els últims anys, la mútua ha realitzat una clara aposta en eines d'automatització i patrons d'orquestració per a agilitar la implementació i la gestió dels clústers de Kubernetes, per a disposar d'unes bases sòlides per a la transformació àgil i contínua, i suposa un nou enfocament per al desenvolupament d'aplicacions.

Amb una disponibilitat de fins al 99,9999%, Costaisa aconsegueix mantenir els serveis vitals disponibles per als usuaris en tot moment i proporciona una base flexible per als esforços de transformació digital en curs. Passem a gestionar ara tots els clústers de Kubernetes, tant de desenvolupament com de producció, des d'una única interfície de plataforma i donant suport a diverses plataformes estratègiques.

Costaisa és Gold Partner de SUSE per a la gestió de centres de dades. Des de 1968 som pioners en el govern d'infraestructures de tecnologies de la informació d'alta complexitat i alt rendiment, tant en entorns mainframe com en entorns de núvol "pur" o híbrid, amb els principals proveïdors del mercat. El nostre prestigiós equip tècnic és convidat habitual en les conferències i congressos que organitza la comunitat de professionals de Linux empresarial.

Asepeyo
Fundada en 1915, Asepeyo ocupa actualment més de 3.300 persones en 142 centres de salut, quatre hospitals, cinc centres de rehabilitació i desenes d'oficines administratives en tot el país.

SUSE
Amb prop de dos mil empleats, SUSE dona servei a més de 15.000 companyies distribuïdes en 34 països, i és la companyia més veterana en el desenvolupament del Linux empresarial.