Salta al contigut

Avís legal

Avís i informació legal i la seva acceptació

El present avís i informació legal (d'ara endavant, "Avís Legal") regula l'ús del servei de les pàgines d'Internet "www.costaisa.com" que COSTAISA, SA (d'ara endavant, "Costaisa") posa a disposició dels usuaris d'Internet.

Costaisa té el seu domicili social al carrer Pau Alcover, 33 (08017 Barcelona, Espanya), amb CIF ES-A-08.224.826 i està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Full 6268, foli 103, Tom 06554, Llibre 05837, Inscripció 23.

La utilització d'aquestes pàgines d'Internet implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Costaisa en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al Portal. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar les pàgines, ja que aquestes poden patir modificacions.

Així mateix, la utilització del Portal es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en coneixement de l'Usuari per Costaisa que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal.

Documents continguts a Costaisa

Els documents i gràfics annexos als mateixos que es troben ubicats a la pàgina web de Costaisa amb URL www.costaisa.com, podran ser modificats en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per part de Costaisa. Costaisa i els seus proveïdors no garanteixen la idoneïtat del contingut d'aquests documents i gràfics annexos, per la qual cosa no respondran quan tingui lloc aquesta falta d'idoneïtat -en supòsits tals com errors de caràcter tipogràfic-, ni de la utilització que d'aquests documents faci el usuari receptor, el qual assumirà la totalitat del risc que pogués derivar de l'ús dels mateixos. Costaisa no serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar d'aquesta utilització.

Drets de propietat intelectual i industrial

Costaisa és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la pàgina web amb URL www.costaisa.com. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, codis font, continguts i altres elements continguts en la pàgina web de Costaisa. Tot això amb excepció dels drets que no són propietat de Costaisa i que pertanyen als seus respectius titulars. Fora de la simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en el disc dur de l'usuari de la informació continguda en la pàgina web de Costaisa, que es considera autoritzada, està estrictament prohibit modificar, distribuir, reutilitzar o reenviar tot o part del contingut de la pàgina web de Costaisa per a propòsits de caràcter públic o comercial sense l'autorització escrita de Costaisa. Les actuacions que infringeixin les disposicions anteriorment expressades poden constituir una vulneració dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits en el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (TRLPI), donant lloc als delictes tipificats en els articles 270, següents i concordants del vigent Codi Penal.

Enllaços amb llocs de terceres persones

Costaisa proporciona a l'usuari l'accés a altres llocs web de terceres persones mitjançant links (enllaços) amb la finalitat exclusiva d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació a Internet per poder ampliar les dades que se li ofereixen en aquest lloc web. Aquests enllaços a altres llocs web no suposen en cap cas un suggeriment o recomanació de visitar les pàgines web de destí, que es troben fora del control de Costaisa, de manera que Costaisa no serà responsable del contingut dels llocs web vinculats ni del resultat obtingut per l'usuari a través d'aquests enllaços hipertextuals. Així mateix, Costaisa no respondrà dels links o enllaços ubicats en els llocs vinculats als que proporciona accés.

Política de protecció de dades per a l'enviament de comunicacions comercials per part de Costaisa

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: COSTAISA, S.A. CIF ES-A-08224826
Adreça Postal: Pau Alcover, 33 (08017 Barcelona, Espanya)
Telèfon: +34 932 536 100
Correu electrònic: delegadoprotecciondatos@costaisa.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En COSTAISA, S.A. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d'enviar-los comunicacions relatives a COSTAISA, S.A. i als productes i serveis que presta en matèria de solucions informàtiques per a centres sanitaris i facilitar-los informació relativa a les solucions informàtiques per a l'àmbit sanitari que puguin ser del seu interès, inclosa la seva remissió per via electrònica.
COSTAISA, S.A. no elabora perfils comercials sobre la base de la informació facilitada.

Quant temps conservarem les seves dades?
Les dades proporcionades, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Totes les nostres comunicacions comercials inclouen la possibilitat de deixar d'estar en el fitxer de destinataris. Si vostè executa l'opció de "DONAR-ME DE BAIXA" les seves dades es cancel·laran del fitxer de destinataris de les nostres comunicacions generals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament és el consentiment que se li sol·licita per a aquest tractament consistent en l'enviament de comunicacions comercials i informatives publicades per COSTAISA, S.A., inclosa la seva remissió per via electrònica. Pot Vostè retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades que consisteixen únicament en la seva adreça de correu electrònic, es comunicaran a la societat The Rocket Science Group, LLC, responsable de la plataforma "Mailchimp" que COSTAISA, S.A. utilitza per a enviar les comunicacions en què consisteix el tractament al qual es refereix aquest document. The Rocket Science Group, LLC és una empresa nord-americana constituïda en l'Estat de Geòrgia a qui COSTAISA, S.A. encarrega el tractament. Els servidors de The Rocket Science Group, LLC estan situats als EUA i el tractament es fa en aquest país.
Mailchimp participa i compleix amb el marc contemplat en l'acord EU- US Privacy Shield. Informació disponible en https://mailchimp.com/legal/privacy/, a més d'en el referit Escut de Privacitat disponible en https://www.privacyshield.gov/list i, més concretament, en https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000to6haag&status=active i sota les clàusules model disponibles en https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió.
En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades. COSTAISA, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Té vostè dret a la portabilitat de les seves dades personals.
L'exercici dels drets citats anteriorment haurà de fer-se mitjançant notificació remesa al Responsable del tractament a l'adreça següent: delegadoprotecciondatos@costaisa.com. COSTAISA, S.A. li respondrà en el termini d'un mes, tret que per motius de complexitat o volum de sol·licituds rebudes necessiti prorrogar el termini de resposta fins a un màxim de dos mesos més, i en aquest cas serà vostè informat del motiu de la pròrroga dins dels 30 dies següents a la seva sol·licitud d'exercici dels seus drets.
Té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) si considera que el tractament no s'ajusta al RGPD. Adjuntem un link a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es, la qual és al carrer Jorge Juan, núm. 6, 28001 Madrid i té telèfon 91.266.35.17.

Estan segurs les seves dades personals?
Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, ús indegut, divulgació, i tractaments o accessos no autoritzats, tenint en consideració els riscos inherents al tractament i el tipus de dades, que són les adreces de correu electrònic, tal com exigeix la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Mail Chimp, empresa encarregada del tractament, també ha adoptat mesures raonables i apropiades en el mateix sentit.
Advertiment final
COSTAISA, S.A. pot modificar les presents informacions addicionals per a adaptar-les a les mesures legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa recomanem que es comuniqui amb nosaltres periòdicament per a sol·licitar-nos l'última versió d'aquestes.

Limitació de responsabilitat

En cap cas Costaisa, els seus subministradors o els tercers esmentats en aquesta pàgina seran responsables per danys de qualsevol tipus (inclosos, entre altres, els danys resultants de pèrdues de beneficis, pèrdua de dades o interrupció de negoci) que resultin de l'ús, impossibilitat d'ús o dels resultats de l'ús d'aquesta pàgina, qualsevol pàgina web connectada a aquesta o dels materials o informació continguda en qualsevol d'aquestes pàgines, ja es basi aquesta responsabilitat en garantia, contracte, culpa o negligència, o qualsevol altra teoria legal, i amb independència que s'hagi avisat o no sobre la possibilitat de tals danys.

Si la utilització per l'usuari dels materials o informació d'aquesta pàgina comporta la necessitat de prestar un servei, reparar o corregir l'equip o dades, aquest usuari serà responsable d'aquests costos. La normativa aplicable podria no permetre l'exclusió o limitació de responsabilitat per danys directes o indirectes, en aquest cas l'anterior limitació podria no aplicar a l'usuari.

Informació sobre les cookies d'aquest web

Costaisa empra les cookies per analitzar la navegació dels usuaris; en particular, utilitzem cookies d'anàlisi (Google Analytics) que permeten realitzar estadístiques de l'ús que se li dóna a la web i ens permeten recollir dades sobre els continguts més consultats, fet que ens permet aplicar millores en la web.

Aquesta aplicació no recull dades personals dels usuaris, sinó informació sobre el nombre de visites d'un usuari a la pàgina, idioma, xarxa social en la qual es publiquen les nostres notícies, ciutat a la qual està assignada l'adreça IP des de la qual accedeixen els usuaris, el nombre d'usuaris que ens visiten, freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que usen, l'operador o tipus de terminal des del qual es realitza la visita.

Aquestes cookies no representen un risc per a l'usuari però existeix la possibilitat que aquest les desactivi. Oferim enllaç per a cada tipus de navegador: