Salta al contigut

Chaman: sistema d'informació hospitalària

Chaman és un sistema d'informació i de gestió hospitalària aplicable a qualsevol centre mèdic o corporació de salut, al qual proveeix d'una solució d'Història Clínica Electrònica i en entorn web o client servidor. Està implantat a més de 400 centres.

Característiques generals:

 • Orientació al pacient: Història Clínica Electrònica única per pacient
 • Multicentre, multiempresa i multiidioma
 • Portal Web 2.0, modular i personalitzable segons perfil d'usuari
 • Informació integrada: assistencial/facturació/estadística
 • Software estàndard parametritzable
 • Orientació al negoci (sector públic, concertat i privat) i a la dimensió (grans corporacions, policlíniques, centres mèdics, etc.)
 • Configuració personalitzada de fitxes, documents i llistats, adaptable davant noves necessitats
 • Business Intelligence i SGBDR


Característiques del sistema:

 • Accessos i navegació configurables per l'usuari
 • Modular i escalable
 • Implantació gradual i ràpida
 • Confidencialitat de les dades
 • Diferents nivells de seguretat d'accés i modificació de la informació
 • Traçabilitat de tots els moviments generats per cada usuari, adaptant-se a la legislació vigent
 • Diversos repositoris d'informació (documents, imatges, etc.)
 • Estàndards industrials i del sector: HL7, XML, DICOM, CIE-9, CIE-10, NANDA, NIC, NOC, LOINC, etc.
 • Integració amb altres sistemes mèdics (PACS/RIS, laboratori, etc.) i de gestió (ERP, ECM, BI, etc.)

Resum

Última versió:
V41 2.0.85 - 15/07/2022
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ Chaman ]