Salta al contigut

Codi ètic

edificio

El Codi Ètic de COSTAISA conté tots els estàndards de conducta que la Companyia espera dels seus empleats/des i col·laboradors/res en el marc de les seves activitats. Així mateix, conté tots els principis i criteris ètics sota els quals la Companyia vol funcionar, així com totes les normes de conducta que han de respectar tots els empleats/des i col·laboradors/res.

Així mateix, COSTAISA posa a disposició un servei per denunciar irregularitats comeses en el desenvolupament de l'activitat empresarial.