Salta al contigut

CT-MAP: assistent a la codificació amb CIE-10

CT-MAP és un assistent a la codificació en CIE-10-MC/PCS, que dóna resposta a les necessitats de codificació automàtica de tots i cadascun dels diferents àmbits del circuit assistencial.

Dóna suport al documentalista com a eina per a la codificació assistida en CIE-10, ja que el seu objectiu és aconseguir que la codificació en CIE-10 es realitzi mantenint els mateixos nivells de qualitat i productivitat que actualment ja s'ofereixen en CIE-9.

Vincula de forma automàtica la terminologia local utilitzada en els seus registres clínics i administratius amb la terminologia estàndard, habilitant d'aquesta manera la normalització de les dades clíniques i administratives. Per a això, CT-MAP incorpora una base terminològica amb més d'un milió i mitjà de termes relacionats amb CIE-10.

Disposa d'un servei continu de sincronització i actualització del sistema, que facilita la incorporació de nous termes que el realimenten i permeten incrementar el conjunt de relacions semàntiques.

El motor de cerca està basat en algorismes avançats de correspondència aproximada de cadenes (approximate string matching), d'una eficàcia provada en la codificació automàtica a diversos estàndards, com CIE-10-ES.

Resum

Última versió:
V1.9 - 01/04/2017
Més informació:
[ Contacta'ns ]