Salta al contigut

Estratègia i negoci

Consultoría
  • Planificació estratègica i funcional en estructura física i organitzativa
  • Estudis de viabilitat econòmica, models de finançament i optimització de costos
  • Elaboració de plecs de licitació i recolzament en la gestió del projecte 
  • Coordinació, planificació i gestió integral de projectes d'engegada d'estructures assistencials complexes 
  • Gestió del canvi organitzacional i de processos 
  • Millora contínua i reenginyeria de processos
  • Planificació, disseny i implantació de models d'acreditació de centres sanitaris hospitalaris, atenció primària, salut mental i sociosanitaris
  • Anàlisi i desplegament de serveis de telemedicina
  • Definició d'indicadors de qualitat i productivitat per a la presa de decisions en l'alta direcció i disseny de quadres de comandament