Salta al contigut

OntoCRF: registre de dades i ontologies

OntoCRF està dissenyat per recollir i transmetre informació de cada subjecte participant en un assaig o estudi clínic. 

És una eina que permet centralitzar la recollida de dades de forma estructurada mitjançant el disseny d'ontologies, de manera que formalitza i expressa el contingut, els conceptes i relacions en un domini d'interès. A més, està integrat amb un entorn web responsive per a ser utilitzat en qualsevol suport (web, tablet, smartphone, etc.)

És una solució que permet als investigadors:

 • el registre i la consolidació de dades,
 • l'especificació del model de dades i la incorporació explícita de coneixement,
 • la creació d'un entorn de treball col·laboratiu i un entorn d'usuari amigable,
 • l'entrada de dades a través d'Internet des de diferents llocs de treball,
 • l'opció multiidioma per a un mateix projecte de recerca,
 • la disponibilitat d'eines com a gestió d'agenda i esdeveniments, biblioteca de documents i imatges, i fòrums de discussió
 • y la posterior explotació de les dades per a la seva anàlisi

Beneficis

 • Eliminació de costos de desenvolupament i manteniment en base de dades i aplicació web de registre
 • No precisa programació
 • Disponibilitat de prototips des de l'inici mitjançant maquetes preconfigurades
 • Emmagatzematge de dades i interfície automàtics
 • Compliment d'estàndards d'integració amb altres sistemes d'informació
 • Compliment de requeriments de seguretat i privadesa, mitjançant certificats digitals i configuració de perfils
 • Creixement estructurat i no redundant de l'objecte d'estudi. La utilització d'ontologies permet:
  • Decidir el nivell de complexitat que es vol atorgar al sistema conceptual
  • Gaudir d'una major flexibilitat en la modificació i extensió de les variables en temps real
  • Anàlisi i reutilització de models
 • Independència d'especialistes en sistemes d'informació per a la parametrització de l'estudi
 • Base de dades relacional que permet l'exportació d'informació registrada a sistemes d'anàlisi de dades com SPSS, Excel, etc.

Resum

Última versió:
V3.1.3 - 15/06/2022
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ OntoCRF ]