Salta al contigut

Bold WorkPlanner: gestió de torns i planilles

Bold WorkPlanner és una eina de planificació de Recursos Humans i gestió de torns i planilles, que permet assignar de forma òptima les activitats a persones, gestionant eficientment les incidències.

Veure video

Característiques de la solució:

 • Moviments de personal entre diferents unitats per cobrir dèficits de personal d'un àrea amb excedents de personal d'una altra àrea
 • Generació automàtica d'horaris que s'adaptin a les necessitats del servei
 • Integració estàndard amb sistemes d'informació corporativa sota SOA (web services, XML)
 • Integració certificada amb SAP
 • Assignació òptima de les activitats del personal tenint en compte les seves habilitats i els criteris de l'empresa
 • Algorisme de planificació configurable, flexible, potent i ràpid que automatitza la major part de les tasques dels planificadors
 • Planificació integrada amb els sistemes d'informació corporatius (nòmina, control de presència, borsa de treball, formació, etc.)
 • Gestió eficient de torns i incidències
 • Definició d'escenaris de simulació per a la presa de decisions: necessitats futures de contractació de personal i ajuda a les decisions pressupostàries i econòmiques
 • Visualització estratègica de KPI: dèficits i excedents de personal, control de presència sense activitat assignada, etc.
 • Reporting i control d'activitats realitzades
 • Gestió de comptadors del treballador: hores extres, absentismes, etc.
 • Workflow d'aprovació d'incidències

Resum

Última versió:
V7.96 - 20/06/2018
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ Workplanner ]