Salta al contigut

DataConnect: integració d'informació assistencial

DataConnect unifica el sistema de tractament, codificació y enviament de determinades dades assistencials i de gestió (malalties de notificació obligatòria, dades de facturació a entitats asseguradores, CMBD, llistes d'espera, etc.) vers sistemes externs receptors d'informació: administració pública i asseguradores, principalment.

DataConnect és una solució multidispositiu d'integració de la informació assistencial que sistematitza les regles de negoci per a l'abstracció de conjunts de dades: finances, cicle d'ingressos, cadena de subministraments, operacions clíniques, prestació d'atenció i planificació de recursos.

Objectius:

  • Unificar el sistema de tractament i enviament de dades de tots els nivells d'assistència, independentment del programari assistencial que s'utilitza en cada centre o nivell assistencial
  • Incorporar una eina de gestió i validació eficient amb els controls i validacions dinàmiques basades en les regles de codificació amb independència de la gestió assistencial sanitària
  • ​Disposar d'una eina que permeti definir i variar les estructures de dades de forma independent del fabricant de l'aplicació, per poder adaptar l'eina als requeriments de les administracions públiques receptores d'aquesta informació i a les pròpies necessitats
  • Facilitar l'enviament de les dades automatitzant el procés de generació i enviament de fitxers o la comunicació online amb els sistemes que disposin d'aquesta facilitat
  • Facilitar la classificació i consulta dels registres de diferents codificacions per criteris homogenis de cerca
  • Facilitar la interoperabilitat entre el sistema de codificació i validació de dades i els sistemes proveïdors i receptors d'informació, utilitzant estàndards de mercat i eines d'integració d'alt nivell

Resum

Última versió:
V2.20 - 15/07/2022
Més informació:
[ Contacta'ns ]
Documentació disponible:
[ DataConnect ]